This is custom heading element

This is custom heading element

En ekstra ressource i vækst- og forandringsperioder

Har virksomheden i en kortere eller længere periode behov for, at outsource kvalitetsledelses opgaven kan jeg tilbyde hjælp til, at forestå dette.

Det kan være opgaver som:

  • Indhentning og overvågning af data
  • Udarbejdelse af rapporter til ledelsen
  • Afholdelse af interne audit
  • Afholdelse af ledelsesevalueringer
  • Forbedringsprojekter

– her vil virksomheden kunne frigøre ressourcer til andet presserende arbejde, og samtidig vide at forpligtigelser ikke svigtes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *