This is custom heading element

This is custom heading element

Fra idé til handling

Jeg tilbyder min hjælp til at få kortlagt hele værdikæden og dens processers sammenhænge.

Herfra analyseres og tages der stilling til næste skidt til den indsats, hvor kan der med fordel kan forandres og forenkles, sådan at processer yder optimalt og der undgås spild i form af tid, ressourcer mv.

Det kræver tæt og åben dialog med virksomheden. Accept og forståelse for forandringer, er afgørrende for at implementeringsfasen vil lykkedes. Dette bringer jeg i spil løbende ved medarbejderdialog og -involvering for, at indhente den viden som allerede er tilstede i virksomheden og mulige løsningsforslag til at optimere arbejdsgange og procesflow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *