This is custom heading element

This is custom heading element

Lorum Ipsum

Q-PRODOC er etableret i februar 2017.

Efter flere års erfaring med projekt- og kvalitetsledelse, har jeg valgt at gå selvstændig. Med min passion for at opbygge og udvikle, passer min personl

kan jeg i kortere perioder være tilknyttet forskellige virksomheder, hvor der er ekstra behov for fokus.

Q-PRODOC er en enkelmandsejet virksomhed, som tilbyder ydelser ved opbygning, implementering og vedligeholdelse af ledelsessystemer.

This is custom heading element

This is custom heading element

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *