This is custom heading element

This is custom heading element

Erfaring

Mine tidligere beskæftigelser, har været fokuseret på

  • Kontinuerlig forbedring og optimering af produkt frembringelse processer
  • Opbygning og vedligeholdelse af understøttende procedurer og dokumentation

Dette har jeg været i stand til med min tekniske baggrund indenfor værkstøjskonstruktion, samt ved projektdeltagelse i forskellige brancher. Her har jeg varetaget opgaver, hvor min nysgerrighed og lyst til at forbedre og udvikle sammen med mennesker.

Jeg startede min karriere som teknisk assistent indenfor værktøjskonstruktion. I de første 10 år opbyggede jeg viden som projektmedarbejder i forskellige brancher.

Herefter tog jeg et karriereskifte, jeg blev team- og projektleder for en nyetableret afdeling. Mit primære fokus var, at opbygge og udvikle en underafdeling, samtidig med at blive leder for mine kollegaer. Jeg var drevet af at skulle vækste og udvikle, samtidig med at opbygge struktur og udnyttelse af ressourcers kompetencer (både menneskelige og systemer)

Efterfølgende var jeg ansat som kvalitetschef indenfor plast ekstrudering, hvor jeg tillærte mig færdigheder inden for kvalitetsstyring og ledelse. Mit fokusområde var re-certificering i ISO9001:2008, optimering af processer, implementering hos medarbejdere og flytte ejerskab fra ledelse til medarbejdere.

Senest har jeg været ansat som kvalitetskoordinator, hvor jeg opbyggede og vedligeholdte kvalitets- og arbejdsmiljøledelsessystemet. Mit fokusområde var certificering i ISO9001:2008, implementering hos medarbejdere, kontinuerlig forbedring af det etablerede system.

Læs mere i mit CV her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *