This is custom heading element

This is custom heading element

2014 – 2016 QHSE coordinator

Holtec Automatic A/S – Automation Lab A/S

Ansvarsområder
 •   Afholdelse af interne audit, ledelsesevalueringer og kurser
 •   Undervisning af medarbejdere og ledelsen i kvalitetsstyring og –ledelse
 •   Behandling af NCR og forebyggende handlinger, samt iværksætte forbedringstiltag
 •   Fastsættelse af Strategi, Målsætning og KPI i samarbejde med ledelsen
 •   Styring og koordinering af HSE aktiviteter (AG repræsentant)
 •   Anvendelse af udvalgte LEAN metoder
 •   Anvendelse af analyseværktøjer (Årsag, SWOT, Interessent, Risiko, Mulighed)
 •   IT og telefoni
 •   Lærlinge ansvarlig
Opnåede resultater
 • Udvikling og opbygning af kvalitetsledelsessystem
 • ISO9001:2008 Certificering af virksomheden (2014)
 • Pre-kvalificering i Achilles og Sellihca (Olie/Gas og Vind)
 • Opbygning af instruktioner og procedurer, understøttet af et interaktivt onlinesystem
 • Ansøgning og styring af Væksthusmidler ved vækstprojekter i virksomheden
 • Opbygning af et online medarbejderkartotek
 • Minimering af administrativt spild ved implementering af fakturabehandlingssystem  Implementering af nye afdelinger i QMS

2011 – 2013 Kvalitetschef Lynddahl Plast A/S

Ansvarsområder
 • Kvalitetsledelse
 • Opbygning og vedligeholdelse af instruktioner og procedurer
 • Afholdelse af interne audit, ledelsesevalueringer, kurser og seminar
 • Udarbejdelse af analyser (MSA, FEMA, Årsags analyser)
 • Sparringspartner for salg, udvikling og dokumentation
 • Stikprøvekontrol og udgangskontrol
 • Reklamationsbehandling (dialog og forhandling med kunden)
 • 8D rapportering til kunder
 • Kalibrering af måleudstyr og koordinering af eksterne kalibreringer
 • Personaleledelse
 • Mentoring og medarbejder udviklingssamtaler
Opnåede resultater
 • Re-Certificering af virksomheden fra tidligere standard ISO9001:2000 til ny standard ISO9001:2008 (2011)
 • Forbedring og optimering af alle produktfrembringelses processer
 • Udvikling og forbedring det etablerede kvalitetsledelsessystem
 • Nedbringelse af omkostninger ifm. Afvigelser
 • Implementering af optiskmåleinstrument

2010 – 2010 Projekt Koordinator (konsulent) Energinet.dk

Ansvarsområder
 •   Undervisning og instruktion i anvendelse af Intranet
 •   Projekt planlægning og opfølgning
 •   Daglig fakturabehandling
 •   Eventmanager
Opnåede resultater
 • Planlægger på Kassø-Tjele projektet
 • Opbygning af afdelingens intranet
 • Officiel fejring af ”Rødsand 2” vindmøllepark
 • Implementering af dokumentstyrings systemet i afdelingen

2006 – 2010 Team Manager TRE-FOR A/S – NRGi A/S

Ansvarsområder
 •   Projektledelse og -styring
 •   Personaleledelse
 •   Undervisning af medarbejdere og underentreprenører
 •   Ressource planlægning og allokering
 •   Mentoring og medarbejder udviklingssamtaler
Opnåede resultater
 • Udnævnelse til teamleder af selvstændig afdeling  Vækst af afdelingen, fra 5 medarbejdere til 17
 • Udvikling og opbygning af dokumentationssystemet
 • Udformning af design-, bruger- og KS-manualer
 • Kontrakt med softwareleverandører
 • Projekteret og dokumenteret fibernet i  TRE-FOR forsyningsområde
 • Faglig udvikling af medarbejdere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *