Fra idé til handling
Jeg tilbyder min hjælp til at få kortlagt virksomhedens værdikæde og sammenhængen mellem dennes forskellige aktiviteter. Herfra analyseres processerne og i samarbejde med jer som virksomhed, tages der stilling til, hvor der med fordel kan forandres og/eller forenkles, sådan at alle processer yder optimalt og der dermed undgås spild, i form af tid, ressourcer mv.

Der kræves en tæt og åben dialog med virksomheden og accept og forståelse for forandringer, er afgørende for, at implementeringsfasen skal lykkes. Ved løbende samarbejde med både medarbejdere og ledelse, indhentes den viden, som allerede er til stede i virksomheden og mulige løsningsforslag til at optimere arbejdsgange og proces-flow kan herefter udarbejdes.

Implementeringsfasen er den vigtigste del, hvor nye tiltag skal forankres i virksomheden. Jeg byder ind med undervisning i både hold og én til én undervisning. Blandt andet:
  • Hvorfor certificering
  • Indhold / Struktur af Ledelsessystemet
  • Gennemgang af besluttede processer
  • Afvigelsesbehandling og forbedringer
  • Interne audits
Der tages altid udgangspunkt i virksomheden og den kultur som er på stedet. Om det er på et smedeværksted, i et projektmiljø eller på ledelsesgangen, der skal undervises, så mødes vi i øjenhøjde og taler samme sprog.
En ekstra ressource i vækst- og forandringsperioder Har virksomheden i en kortere eller længere periode behov for, at outsource kvalitetsledelses opgaven kan jeg tilbyde hjælp til, at forestå dette.
Det kan være opgaver som:
  • Indhentning og overvågning af data.
  • Udarbejdelse af rapporter til ledelsen.
  • Afholdelse af interne audit.
  • Afholdelse af ledelsesevalueringer.
  • Forbedringsprojekter.
– her vil virksomheden kunne frigøre ressourcer til andet presserende arbejde, og samtidig vide at forpligtigelser ikke svigtes.