Q-PRODOC’s forretningsbetingelser gælder for de ydelser, jeg leverer til mine kunder, medmindre andet er aftalt skriftligt. Såsom evt. samarbejde med andre konsulenter eller lignende, hvilket er defineret af kunden.

Indgået aftale
Der udføres ikke arbejde, uden forud indgået skriftlig aftale. Formen kan være af forskelig art, såsom rammeaftale, medgået tid og projektaftale eller lignende.

Fortrolighed
Ved samarbejdet med Q-PRODOC er det en selvfølgelighed, at der er tavshedspligt i forhold til mine kunders sager. Dette betyder at der er ikke drages udnyttelse af den viden jeg må få, til egen eller andre kunders fordel. Jeg lægger stor vægt på at behandle alle oplysninger i forbindelse med arbejdet for mine kunder, strengt fortroligt.

Klage
Skulle det ske, at der er utilfredshed med mine ydelser og leverancer, skal dette straks meddeles pr. mail am@q-prodoc.dk og telefonisk, hvor vi sammen finder en løsning. Dette tages meget alvorligt, jeg samler kun på tilfredse kunder, og derfor ønsker jeg den gode dialog igennem hele samarbejdet med mig.