Q-PRODOC er etableret i februar 2017 og er en enkeltmandsejet virksomhed, som tilbyder ydelser ved opbygning, implementering og vedligeholdelse af ledelsessystemer.

Q-PRODOC tilbyder hjælp til din virksomhed, ved at:
 • Få processer dokumenteret, forbedret og vedligeholdt
 • Modernisere eksisterende systemer og implementere dem
 • Identificere spild og komme med forbedringsforslag
Q-PRODOC bidrager som sparringspartner, til:
 • Design, opbygning og implementering af ledelsessystemer (ISO9001, ISO45001 og ISO14001)
 • Omsætte strategi til konkrete løsninger for at nå understøttende mål
 • Udarbejdelse af mål og KPI´er
 • Kortlægning og analyse af kerneprocesser og støtteprocesser
 • Proces- og forandringsledelse samt validering
 • Implementering og kommunikation af forandringer
 • Undervisning og træning
 • Intern audit & leverandør audit
 • Forberedelse til re-certificering ved nye standardkrav
Q-PRODOC har følgende kernekompetencer:
 • Kvalitets-, Arbejdsmiljø- og Miljøledelse
 • Design / Arkitektur, udvikling og vedligehold af ledelsessystemer
 • IPW Navigator
 • Auditering
 • Optimering af forretningsgange
 • Forandringsledelse under opbygning og implementering
 • Undervisning, mentoring, ledelse og kommunikation
 • Anvendelse af internationale standarder som effektive styringsværktøjer
 • Pre-kvalificering til Achilles og Sellihca, anvendelse af NORSOK S-006
Samarbejde med certificerende organer omhandler blandt andet:
 • Planlægning af certificerings audit og xxxxxx
 • Udarbejdelse af GAP analyser ifm. Forberedelse til certificering
 • Ledelsens repræsentant (suppleant) ved auditering
 • Besvarelser og håndtering af evt. rejste afvigelser
 • Dokumentgennemgang ved system audit
Tilbagemeldinger fra certificerende organer:
 • "Ledelsessystemet ses at være effektiv, overskuelig og anvendelig."
 • "QHSE-konsulenten har i samarbejde med organisationen fået implementeret nogle gode processer, og der er et højt niveau af relevant dokumenteret information."
 • "Man har formået at få arbejdstagerne til at anvende ledelsessystemet både som kommunikations- og registreringsværktøj.