Q-PRODOC er etableret i februar 2017 og er en enkeltmandsejet virksomhed, som tilbyder ydelser ved opbygning, implementering og vedligeholdelse af ledelsessystemer.

Meget kan være årsag til lige netop I har brug for min ekspertise. Ofte handler det om manglende tid og ressourcer til at varetage problemstillinger ved følgende eksempler:

 • Forberedelse til certificering i ledelsesstandarder
 • Der er beskrevne procedurer og instruktioner som ligger gemt væk og ingen bruger
 • Der er måske mangel på at få vigtige processer beskrevet eller er måske nogle som ikke er relevante mere
 • Et ønske om at blive mere effektive og gøre ting mere enkelt
 • De samme fejl gentages, og I har prøvet mange forskellige tiltag som ikke vil lykkedes
 • Overblik af processers sammenhænge er ikke til at gennemskue
 • Nye tiltag lykkes i begrænset omfang, da det er nemmere at gøre som I “plejer”

Det kan være en mulighed at få andre øjne på.
Jeg stiller de spørgsmål som I selv tager som en selvfølge… også de kritiske, som kan give en forståelse for de problematikker, der kan fylde og spænde ben for at lykkedes med hverdagens udfordringer.
Tag kontakt til mig allerede i dag  Kontakt

Q-PRODOC tilbyder hjælp til din virksomhed, ved at:

 • Få processer dokumenteret, forbedret og vedligeholdt
 • Modernisere eksisterende systemer og implementere dem
 • Identificere spild og komme med forbedringsforslag

Q-PRODOC bidrager som sparringspartner, til:

 • Design, opbygning og implementering af ledelsessystemer (ISO9001, ISO45001 og ISO14001)
 • Omsætte strategi til konkrete løsninger for at nå understøttende mål
 • Udarbejdelse af mål og KPI´er
 • Kortlægning og analyse af kerneprocesser og støtteprocesser
 • Proces- og forandringsledelse samt validering
 • Implementering og kommunikation af forandringer
 • Undervisning og træning
 • Intern audit & leverandør audit
 • Forberedelse til re-certificering ved nye standardkrav

Q-PRODOC har følgende kernekompetencer:

 • Kvalitets-, Arbejdsmiljø- og Miljøledelse
 • Design / Arkitektur, udvikling og vedligehold af ledelsessystemer
 • IPW Navigator
 • Auditering
 • Optimering af forretningsgange
 • Forandringsledelse under opbygning og implementering
 • Undervisning, mentoring, ledelse og kommunikation
 • Anvendelse af internationale standarder som effektive styringsværktøjer
 • Pre-kvalificering til Achilles og Sellihca, anvendelse af NORSOK S-006

Samarbejde med certificerende organer omhandler blandt andet:

 • Planlægning af certificerings audit
 • Udarbejdelse af GAP analyser ifm. Forberedelse til certificering
 • Ledelsens repræsentant (suppleant) ved auditering
 • Besvarelser og håndtering af evt. rejste afvigelser
 • Dokumentgennemgang ved system audit

Tilbagemeldinger fra certificerende organer:

 • "Ledelsessystemet ses at være effektiv, overskuelig og anvendelig."
 • "QHSE-konsulenten har i samarbejde med organisationen fået implementeret nogle gode processer, og der er et højt niveau af relevant dokumenteret information."
 • "Man har formået at få arbejdstagerne til at anvende ledelsessystemet både som kommunikations- og registreringsværktøj.